Karta produktu:

Butelka 10ml oraz nakrętka z pierścieniem gwarancyjnym i kroplomierzem - produkt polski, zgodny z ISO 8317


DOSTĘPNE WERSJE:

- wysoka PET transparentna,

- wysoka PP (polipropylen) transparentna,

- baryłka PET transparentna,

- baryłka PP transparentna,

- wysoka PET czarna,

- wysoka PP czarna.


Opakowanie spełnia wymagania stawiane opakowaniom do liquidów:
1) nakrętka posiada pierścień gwarancyjny,
2) długość i kształt kroplomierza umożliwia łatwe napełnianie e-papierosów,
3) mechanizm zabezpieczający przed niepożądanym otwarciem przez dzieci spełnia wymogi opakowań do substancji niebezpiecznych, posiada certyfikat zgodności z normą ISO 8317,
4) wyraźnie wyczuwalny trójkąt, o wymaganym rozmiarze, pozwala na identyfikację opakowania przez osoby niewidome,
5) posiadamy certyfikaty na stosowane tworzywa, firma pracuje w oparciu o zasady ISO9000 i GMP.

        Dodatkowe atuty:
  • wersja ze zmontowanym w nakrętce kroplomierzem ułatwia proces zakręcenia - jest ono jednoetapowe, gdyż nie ma dodatkowej operacji montażu w butelce kroplomierza; po napełnieniu opakowania wystarczy zakręcenie nakrętką z kroplomierzem,
  • możliwość kombinacji kolorów pierścienia gwarancyjnego oraz nasadki pozwala na wyróżnienie Państwa produktu na rynku lub "mocy" produkowanych w Państwa firmie e-liquidów.

Produkcja odbywa się w naszym zakładzie w Grzebienisku.